Stocks‎ > ‎

Apa itu saham?

posted 8 Jul 2011, 21:52 by Zam Mlk

Ekuiti menawarkan potensi untuk pertumbuhan modal dan pelaburan risiko jangka panjang. Ia melibatkan saham-saham syarikat yang mewakili pemilikan sebahagian oleh pelabur dalam syarikat tertentu. Pemilikan ekuiti sering akan melayakkan pelabur untuk sebahagian daripada keuntungan syarikat melalui dividen.


  1. MODAL SAHAM
  2. Sekuriti pendapatan tetap
  3. DAGANGAN DANA Bursa
  4. LAIN-LAIN


________________________________________________________________


1. Modal Saham (Share Capital)

Saham adalah keselamatan yang mewakili sebahagian modal pemilik dalam perniagaan. Pemegang saham adalah pemilik perniagaan dan berkongsi kejayaan atau kegagalan perniagaan. Prestasi perniagaan yang sering boleh diukur dengan jumlah dividen pemegang saham menerima dan dengan harga saham, yang disebut di pasaran saham. (Saham yang juga biasa disebut sebagai saham).


Jenis saham yang diniagakan di Bursa Malaysia termasuk:


Saham Biasa

Juga dipanggil saham ekuiti, ini adalah modal risiko syarikat. Saham biasa memberikan pemegang hak pemilikan dalam syarikat itu, seperti hak untuk berkongsi dalam keuntungan, hak untuk mengundi dalam mesyuarat agung dan untuk melantik dan memecat pengarah. Obligasi pemilikan juga diberikan dan ini boleh menyebabkan kehilangan wang pelabur jika syarikat itu tidak berjaya. Saham biasa selalunya membentuk sebahagian besar modal syarikat dan tidak mempunyai hak istimewa ke atas saham-saham lain. Sekiranya pembubaran, saham biasa bertaraf selepas lain-lain tanggungan syarikat.


Saham Keutamaan (Preference Shares)

Ini adalah saham yang membawa hak untuk dividen (biasanya tetap) yang berada di kedudukan bagi pembayaran sebelum pemegang saham biasa. Saham keutamaan boleh diutamakan juga berkenaan dengan pembahagian aset atas pembubaran syarikat itu.


Saham keutamaan biasanya membawa tiada hak mengundi, tetapi hak mengundi boleh dibuat bergantung pada kegagalan untuk membayar dividen ke atas saham-saham keutamaan untuk tempoh masa yang tertentu.


Terdapat pelbagai jenis saham keutamaan:

Saham keutamaan yang mengambil bahagian (Participating preference shares)  adalah berhak untuk mengambil bahagian dalam keuntungan melebihi dividen tetap, dengan cara dividen berubah-ubah tambahan jika syarikat itu berjaya.

Saham keutamaan kumulatif (Cumulative preference shares ) saham keutamaan yang, selain dari mempunyai hak keutamaan untuk menerima dividen tetap mendahului saham-saham biasa, juga membawa hak mana-mana tunggakan dividen keutamaan yang mungkin telah membina.

Saham keutamaan bukan kumulatif (Non-cumulative preference sharessaham keutamaan yang tidak berhak kepada apa-apa tunggakan dalam dividen.

Saham keutamaan boleh tebus (Redeemable preference shares) boleh ditebus oleh syarikat itu pada harga penebusan yang dinyatakan pada notis awal tempoh masa. Ia adalah biasa untuk menetapkan satu harga penebusan yang melebihi nilai par untuk membayar pampasan kepada pemilik untuk kehilangan tidak sukarela pelaburan.

Saham keutamaan boleh tukar (Convertible preference shares ) saham keutamaan yang membawa hak yang dibuat tukar, pada pilihan pemegang itu, ke dalam kelas saham yang lain, biasanya ke dalam saham-saham biasa.

_________________________________________________________


2. Sekuriti Pendapatan Tetap

Pemegang sekuriti pendapatan tetap pemiutang, dan bukannya pemegang saham, kerana syarikat itu. Pemegang sekuriti pendapatan tetap tidak mempunyai hak dalam syarikat luar pembayaran faedah tetap atas pinjaman dan pembayaran balik pinjaman mengikut syarat-syarat yang mereka telah dikeluarkan. Sekuriti pendapatan tetap boleh yang bercagar atau tidak bercagar, dengan bercagar sekuriti pendapatan tetap ranking sebelum tidak bercagar. Kedua-dua jenis utama sekuriti pendapatan tetap debentur dan stok pinjaman.

Debentur / DebentureStocks

Debentur adalah sama seperti gadai janji. Ia adalah pinjaman jangka panjang bercagar atas aset tetap atau terapung syarikat tertentu. Stok debentur debentur yang dikeluarkan sebagai saham faedah tetap. Apa-apa sekuriti yang dikeluarkan di bawah surat ikatan amanah, dan sekiranya peminjam yang ingkar kepada kepentingan atau pembayaran balik modal, pemegang debentur mempunyai hak untuk melantik seorang penerima untuk menjual aset syarikat dan pembayaran balik pinjaman yang selamat.

Stok Pinjaman (Loan Stocks)

Stok pinjaman keselamatan yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan pinjaman yang dibuat oleh pelabur. Stok pinjaman boleh dicagarkan, tidak bercagar, boleh tukar atau tidak boleh tukar, tetapi sering tidak bercagar, tidak seperti debentur.

Saham pinjaman tidak bercagar (Unsecured loan stocks) yang membawa risiko yang lebih tinggi daripada debentur, dan dalam hal penggulungan itu, pinjaman tidak bercagar pemegang pangkat saham bersama-sama dengan semua pemiutang tidak bercagar lain.

Stok pinjaman boleh tukar (Convertible loan stocks)  membawa hak untuk ditukar kepada saham biasa syarikat itu atas terma yang diatur terlebih dahulu dan dalam tempoh yang terhad. Objektif mengeluarkan stok pinjaman boleh tukar adalah untuk mendapatkan kewangan faedah tetap pada kadar faedah yang agak rendah dan pada masa yang sama menarik kepada pemegang yang berpotensi dengan tawaran penyertaan ekuiti pada tarikh kemudian.

Nota

Terdapat juga tetap sekuriti pendapatan dengan tarikh matang, dan mungkin atau tidak mungkin boleh ditebus.

Bon

Seperti debentur, bon adalah tetap sekuriti pendapatan yang dikeluarkan kepada pemberi pinjaman-pinjaman jangka panjang, dengan tarikh matang.

____________________________________________________________________


3. Bursa Dagangan Kumpulan Wang ETF)

Exchange-Traded Fund (ETF) ialah dana pelaburan yang perdagangan seperti saham. Murah, fleksibel dan mesra cukai, ia membolehkan pelaburan sebarang saiz dalam pelbagai portfolio sekuriti, ekuiti, bon, komoditi dan lain-lain ETF lebih daripada dana yang hanya murah. Ia merupakan produk yang sama sekali berbeza daripada dana unit amanah. ETF boleh dibeli dan dijual serta-merta di bursa saham yang bertentangan dengan dana unit amanah, yang hampir selalu berdagang harga pada akhir tahun hari.


ETF yang direka untuk menjejak prestasi indeks. Ia menawarkan faedah tambahan kepelbagaian dan pengesanan pasaran pada masa yang sama mengekalkan ciri-ciri keselesaan dan fleksibiliti stok biasa. Pelabur boleh membeli atau menjual ETF melalui broker saham mereka pada bila-bila masa semasa waktu dagangan.


Faedah Melabur dalam ETF:

Kepelbagaian

ETF melabur dalam portfolio sekuriti seperti mana-mana yang mungkin memberi pendedahan yang pelbagai kepada pasaran atau sektor yang dipilih. Dengan melabur dalam 1 ETF, anda boleh mengulangi keuntungan dan kerugian sekumpulan sekuriti yang direka untuk mengesan tanpa perbelanjaan membeli semua sekuriti diri anda.

Rendah pelaburan minimum

ETF didagangkan dalam lot yang biasanya dikekalkan pada tahap yang berpatutan, dan dengan pelaburan minimum, menawarkan pelbagai sekuriti.

Kecairan

ETF terus didagangkan di bursa pada waktu dagangan. Kebanyakan ETF mempunyai pembuat pasaran yang bertindak sebagai pihak balas kepada pembeli dan penjual dalam melaksanakan perdagangan dan meningkatkan kecairan.

Ketelusan

Indeks pendasar dan sekuriti konstituen 1 ETF adalah telus dan sebutharga disebarkan semasa waktu dagangan. Maklumat Dagangan 1 ETF juga mudah diakses secara real-time.

Kemudahan

ETF didagangkan melalui broker pada bila-bila masa semasa waktu dagangan dan diselesaikan dalam cara yang sama seperti stok biasa.


Apakah ciri-ciri utama ETF 1?


ETF distrukturkan sebagai satu unit amanah semasa ia juga boleh diniagakan di Bursa Malaysia seperti ekuiti semasa waktu dagangan biasa.


Untuk mencapai matlamat Penjejakan indeks, pengurus dana boleh menggunakan pelbagai strategi untuk menguruskan 1 ETF. Ia boleh membeli sekuriti yang sama dengan sekuriti konstituen indeks atau sebaliknya membeli sekuriti yang berkongsi ciri-ciri umum orang-orang sekuriti konstituen.


Setiap ETF mempunyai Nilai Aset Bersih (NAV) yang dikira dengan merujuk kepada nilai pasaran sekuriti yang dipegang olehnya. Walau bagaimanapun, harga dagangan ETF di Bursa Malaysia, seperti saham, ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasaran. Harga dagangan 1 ETF mungkin tidak sama dengan NAB yang, dan ketaksamaan ini boleh membawa kepada peluang mengarbitraj.


Suatu ETF mungkin atau mungkin tidak mengagihkan dividen, bergantung pada dasar dividennya.


Suatu ETF menanggung yuran dan perbelanjaan tertentu seperti yuran pengurusan yang dikenakan oleh pengurus ETF dan lain-lain kos pentadbiran. Bayaran dan perbelanjaan ini akan ditolak daripada aset ETF dan NAV akan terjejas dengan sewajarnya. Dagangan ETF di Bursa Malaysia juga menanggung kos urus niaga seperti duti setem, komisen broker, dll.


_________________________________________________________________________


4. Lain-lain

Waran / Hak Langganan Boleh Pindah (TSR)

Waran / TSR memberikan pemegang hak, tetapi bukan kewajipan, untuk melanggan saham biasa baru pada harga tertentu dalam tempoh masa yang tertentu. Waran / TSR (biasanya dilampirkan pada terbitan stok pinjaman) yang dikeluarkan oleh syarikat itu. Waran mempunyai tarikh matang (sehingga 10 tahun) selepas ia habis tempoh yang tidak bernilai melainkan jika pemegang itu telah dijalankan untuk melanggan saham-saham baru sebelum tarikh matang.

Call Waran

Waran panggilan juga memberikan hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli nombor tetap saham pada harga tertentu dalam tempoh masa yang terhad. Tetapi tidak seperti waran / TSR, waran panggilan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berdasarkan saham yang sedia ada. Oleh itu, mereka tidak meningkatkan modal yang dikeluarkan atau mencairkan pendapatan syarikat itu sebagai TSR waran / akan lakukan. Waran panggilan mempunyai tarikh matang yang tidak lebih daripada dua (2) tahun.

Harta Amanah

Dana harta amanah melibatkan sebuah syarikat tersenarai yang melabur dananya dalam hartanah. Ia beroperasi seperti unit amanah kecuali ia melabur dalam harta dan bukannya saham. Oleh itu menyediakan pelabur akses kepada hartanah runcit dan komersil.

Dana Tutup

Dana tertutup melibatkan sebuah syarikat tersenarai yang melabur dalam saham syarikat-syarikat lain. Sebuah syarikat dana tertutup mempunyai nombor tetap saham dalam terbitan pada bila-bila masa, harga yang akan berubah-ubah mengikut nilai aset bersih dan kuasa pasaran.


Comments