Stocks‎ > ‎

Olympia

posted 20 Oct 2011, 06:53 by Zam Mlk
Lembaga Olympia Industries Berhad ingin mengumumkan bahawa Kumpulan
penyata kewangan yang diaudit bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 telah mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak RM217, 000 berbanding dengan keputusan Kumpulan yang belum diaudit kerugian selepas cukai sebanyak RM3.922 juta seperti yang diumumkan pada 24 Ogos 2011.
Sisihan melebihi 10.0% adalah disebabkan oleh pembalikan peruntukan cukai sebanyak RM4.1
juta bagi pelupusan tanah oleh anak syarikat milik penuh, CityLand Sdn
Bhd pada tahun kewangan. Kumpulan itu telah mendapat pendapat cukai daripada
Perunding cukai yang menyatakan bahawa keuntungan berpunca daripada pelupusan tanah
modal dalam alam semula jadi dan seterusnyatidak harus tertakluk kepada cukai pendapatan.
Comments